Regulamin strony

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.houseofgreen.pl prowadzony jest przez firmę SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz zasady i tryb zawierania umów w charakterze zastępcy pośredniego pomiędzy Właścicielem serwisu a Klientem na odległość za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. 

§ 2. Definicje 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Serwisu umowę w charakterze zastępcy pośredniego w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Właściciel Serwisu - SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 to niezależny wykonawca prowadzący działalność gospodarczą promujący sprzedaż Produktów Amway, i nie jest przedstawicielem handlowym, agentem ani pracownikiem Amway, nie jest też sprzedawcą produktów Amway, sprzedażą zajmuje się wyłącznie firma Amway.
3. Klient - każdy podmiot korzystający z Serwisu zawierający z Właścicielem Serwisu umowę w charakterze zastępcy pośredniego w ramach Serwisu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
5. Serwis internetowy - strona internetowa prowadzona przez Właściciela Serwisu pod adresem internetowym sklep.houseofgreen.pl, promująca sprzedaż Produktów Amway.
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
8. Lista zakupów - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza służące do zamawiania produktów na amway.pl w imieniu Klienta przez Właściciela Serwisu w charakterze zastępcy pośredniego.
9. Formularz - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zamówienie produktów na amway.pl w imieniu Klienta przez Właściciela Serwisu w charakterze zastępcy pośredniego oraz określenie warunków dostawy i płatności.
11. Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa mająca na celu promocję sprzedaży na amway.pl lub składania zamówienia na amway.pl w imieniu Klienta przez Właściciela Serwisu w charakterze zastępcy pośredniego

§ 3. Kontakt z Serwisem

1. Adres Właściciela Serwisu: SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska, ul. Iwonicka 22/2, 35-505 Rzeszów
2. Adres e-mail Właściciela Serwisu: sklep@houseofgreen.pl
3. Numer telefonu kontaktowego: +48 501627308
4. Numer rachunku bankowego Właściciela Serwisu: 13 1140 2017 0000 4602 1081 6496
5. Klient może porozumiewać się z Właścicielem Serwisu za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie. 

§ 4. Lista zakupów

Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza służące do zamawiania produktów na amway.pl w imieniu Klienta przez Właściciela Serwisu w charakterze zastępcy pośredniego. Oświadczenie Właściciel Serwisu potwierdzi mailowo. 

§ 5. Warunki dostawy

W zależności od dostępności zamówionego produktu na amway.pl czas kompletowania listy zakupów wynosi 3-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć. Realizacja listy zakupów dotyczy obszaru Polski. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji formularza bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klienta.

§ 6. Koszty przesyłki

Koszt przesyłki w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi przesyłki ponosi Klient. Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie składania zamówienia w procedurze wyboru sposobu dostawy oraz jest dostępna w zakładce „Koszty dostawy”. Najtańszy koszt dostawy wynosi 13.00zł i realizowany jest za pomocą Inpost. Na wszystkie sposoby dostawy mogą być udzielane okresowe rabaty w postaci niższych cen, które naliczane są na etapie finalizacji zamówienia.

W przypadku nieodebrania zamówionych towarów w ciągu 3 dni (rezygnacji z odbioru przesyłki) osoba zamawiająca jest obciążana opłatą manipulacyjną w wysokości 25 zł za każdą nieodebraną paczkę w przesyłce. Rezygnacja z zarejestrowanego już zamówienia traktowana jest tak, jak nieodebranie przesyłki i powoduje obciążenie osoby zamawiającej opłatą w wysokości 25 zł za każdą paczkę.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest możliwy w wybranych miejscach w Polsce. Po informację prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@houseofgreen.pl.

§ 7. Warunki płatności

Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z dwóch sposobów płatności:

a) "ZA POBRANIEM" poprzez terminal płatności, w które są zaopatrzone niektóre Paczkomaty InPost lub przy wysyłce kurierem za pobraniem

b) "PRZEDPŁATA NA KONTO" czyli Klient wpłaca kwotę za towar na konto sklep.houseofgreen.pl lub opłaca zamówienie poprzez serwisy transakcyjne PayPal. 

Zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.

Jeżeli została wybrana PRZEDPŁATA NA KONTO Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. 

§ 8. Jakość produktów

Dostawcą Produktów jest firma Amway. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję określoną przez producenta.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Właściciel Serwisu. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu złożenia zamówienia w imieniu Klienta na amway.pl.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub Pocztą Polską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy pomiędzy Właścicielem serwisu a Klientem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów www.sklep.houseofgreen.pl, a konto w Serwisie internetowym www.sklep.houseofgreen.pl zostanie zamknięte.

§ 10. Pliki Cookies

a) Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

b) Właściciel Serwisu używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

c) Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Właściciela Serwisu również do celów:

- statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,

d) Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

§ 11. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

Całą odpowiedzialność za działanie Serwisu www.sklep.houseofgreen.pl ponosi jego wyłączny właściciel:

SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska 
35-505 Rzeszów, ul. Iwonicka 22/2
NIP: 517-015-26-45
REGON: 180504703 

Odpowiedzialność www.sklep.houseofgreen.pl jest ograniczona do odpowiedzialności za działanie Serwisu.
 

§ 12. Ceny

Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Mają charakter wyłącznie informacyjny.

§ 13. Zwroty i Prawo odstąpienia od umowy 

Zwrot produktu zamówionego przez Formularz i zakupionego na amway.pl przez Właściciela Serwisu w imieniu Klienta jest uregulowany ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 10 dni od dostarczenia. Od 25 grudnia 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, konsumentom przysługuje dłuższy czas na zwrotu towaru. Nie 10 dni, jak dotychczas, a 14 dni. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Art.34 pkt 4. Zwrotem produktów zakupionych na amway.pl zajmuje się firma Amway, Właściciel Serwisu może pośredniczyć w tym procederze w imieniu Klienta.


§ 14.1 Skutki odstąpienia od Umowy:


a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów transportu zwracanych Produktów. 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA

Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.sklep.houseofgreen.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych.

RODO - obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;