Regulamin

Warunki sprzedaży wysyłkowej

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.houseofgreen.pl prowadzony jest przez firmę SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2. Definicje 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.houseofgreen.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§ 3. Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska, ul. Iwonicka 22/2, 35-505 Rzeszów
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@houseofgreen.pl
3. Numer telefonu kontaktowego: +48 784 558 980
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 13 1140 2017 0000 4602 1081 6496
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie. 

§ 4. Składanie zamówień

Zamówienie przyjęte za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.houseofgreen.pl, Sprzedawca potwierdzi mailowo. Nie realizujemy zamówień, których nie udało się potwierdzić w ciągu 72 godzin. Zamówienie niepotwierdzone zostaje automatycznie skasowane. Zamówienie składane jest na odpowiednim Formularzu zamówienia umieszczonym na stronie internetowej. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na Formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

UWAGA: Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia (lub je anulować) tylko przed jego wysłaniem. W tym celu należy skontaktować się z nami mailowo sklep@houseofgreen.pl 

§ 5. Warunki dostawy

W zależności od dostępności zamówionego produktu czas kompletowania zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć. Zamówienie złożone do godziny 12 jest realizowane tego samego dnia (roboczego). Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.

§ 6. Bezpieczeństwo przesyłki

Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone do Państwa w zależności od wybranego sposobu dostawy: odebrana w punkcie InPost lub dostarczone kurierem. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu.

§ 7. Koszty przesyłki

Koszt przesyłki w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi przesyłki ponosi Klient. Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie składania zamówienia w procedurze wyboru sposobu dostawy oraz jest dostępna w zakładce „Koszty dostawy”. Najtańszy koszt dostawy wynosi 13.00zł i realizowany jest za pomocą Inpost. Na wszystkie sposoby dostawy mogą być udzielane okresowe rabaty w postaci niższych cen, które naliczane są na etapie finalizacji zamówienia.

W przypadku nieodebrania zamówionych towarów w ciągu 3 dni (rezygnacji z odbioru przesyłki) osoba zamawiająca jest obciążana opłatą manipulacyjną w wysokości 25 zł za każdą nieodebraną paczkę w przesyłce. Rezygnacja z zarejestrowanego już zamówienia traktowana jest tak, jak nieodebranie przesyłki i powoduje obciążenie osoby zamawiającej opłatą w wysokości 25 zł za każdą paczkę.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest obsługiwany.

§ 8. Warunki płatności

Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z dwóch sposobów płatności:

a) "ZA POBRANIEM" poprzez terminal płatności, w które są zaopatrzone niektóre Paczkomaty InPost lub przy wysyłce kurierem za pobraniem

b) "PRZEDPŁATA NA KONTO" czyli Klient wpłaca kwotę za towar na konto sklep.houseofgreen.pl lub opłaca zamówienie poprzez serwisy transakcyjne PayPal. 

Zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.

Jeżeli została wybrana PRZEDPŁATA NA KONTO Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. 

§ 9. Jakość produktów

Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym www.sklep.houseofgreen.pl Produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Dostawcą Produktów jest PA Spot Studio Katarzyna Gierulska we współpracy z firmą Amway Polska Sp. z o.o. nr umowy z Amway 9418733. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję określoną przez producenta.

§ 10. Warunki gwarancji

Wszystkie produkty objęte są gwarancją jakości oraz gwarancją satysfakcji klienta (prócz tych objętych 90-dniową Gwarancją Satysfakcji).

W ramach Gwarancji Satysfakcji klient może zwrócić produkt w całości lub części, jeżeli nie spełnia on jego oczekiwań. Jeden produkt można oddać jeden raz. 

Część Produktów w sklepie www.sklep.houseofgreen.pl podlegają jednak 90-dniowej Gwarancji Satysfakcji, liczonej od daty zakupu. Jeżeli Klient nie jest w pełni usatysfakcjonowany zakupionym produktem, produkt ten należy zwrócić w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty jego zakupu, stosując się do poniższych wskazówek dotyczących zwrotu produktów.

90- dniowa Gwarancja satysfakcji Klienta nie obejmuje:

 • produktów, które były używane dla celów innych niż ich zamierzone zastosowanie w środowisku domowym i/lub;
 • produktów, które zostały celowo uszkodzone lub użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Po zgłoszeniu reklamacji, okres obowiązywania gwarancji nie będzie przedłużony ani liczony od początku.

90- dniowa Gwarancja satysfakcji Klienta obejmuje:

 • System Oczyszczania Wody Z Własnym Kranikiem ESpring™
 • Samodzielny Kranik Do Wody Filtrowanej ESpring™
 • System Oczyszczania Wody Z Zaworem Instalowanym Na Wylewkę Kranu ESpring™
 • Wymienny Wkład Filtra Z Lampą UV ESpring™
 • Zawór Instalowany Na Istniejącą Wylewkę Kranu ESpring™
 • System Oczyszczania Powietrza Atmosphere Sky™
 • Filtr HEPA Atmosphere Sky™
 • Filtr Węglowy Atmosphere Sky™
 • Nożyce Kuchenne ICook™
 • Zestaw Noży ICook™ 5 Szt.
 • Patelnia O Nieprzywierającej Powierzchni
 • Zestaw Naczyń Dla Początkujących - ICook™ 7 Elementów
 • Średni Zestaw Naczyń - ICook™ 10 Elementów
 • Podstawowy Zestaw Naczyń - ICook™ 10 Elementów
 • 7-Warstwowy Wok Ze Stali Nierdzewnej + Akcesoria
 • Patelnie O Nieprzywierających Powierzchniach ICook™ 3 Szt.

§ 11. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską z magazynu Amway, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta dostawcy realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów www.sklep.houseofgreen.pl, a konto w sklepie internetowym www.sklep.houseofgreen.pl zostanie zamknięte.

§ 12. Pliki Cookies

a) Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

b) Sprzedawca używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

c) Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę również do celów:

d) statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,

e) prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,

f) Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

§ 13. Odpowiedzialność sprzedawcy

Całą odpowiedzialność za działanie Sklepu www.sklep.houseofgreen.pl ponosi jego wyłączny właściciel:

SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska 
35-505 Rzeszów, ul. Iwonicka 22/2
NIP: 517-015-26-45
REGON: 180504703 

Odpowiedzialność www.sklep.houseofgreen.pl jest ograniczona do odpowiedzialności za towar - w wypadku niezgodnego z zamówieniem produktu/produktów Sprzedawca zobowiązuje się do ich wymiany na nowe ( pod warunkiem spełnienia przez Klienta warunków opisanych w § 6 i 6.1. regulaminu „Bezpieczeństwo przesyłki” w części „Zasady odbioru przesyłki”. Sprzedawca nie odpowiada za szkody pośrednie związane z opóźnieniem w dostawie lub niemożliwością dostarczenia zamówionego towaru.

§ 13. Ceny i rabaty

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 14. Zwroty i Prawo odstąpienia od umowy 

Zwrot produktu zakupionego w sklepie internetowym jest uregulowany ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 10 dni od dostarczenia. Od 25 grudnia 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, konsumentom przysługuje dłuższy czas na zwrotu towaru. Nie 10 dni, jak dotychczas, a 14 dni. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Art.34 pkt 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Konsument może więc w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór znajduje się na podstronie "Zwrot towaru" oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


14.1 Skutki odstąpienia od Umowy:


a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów transportu zwracanych Produktów. 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14.2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

UWAGA

Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.sklep.houseofgreen.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych.

RODO - obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;